RECETOX EDUCATION | Využití specifických in vitro biotestů pro identifikaci biologicky aktivních kontaminantů ve směsíchRECETOX EDUCATION | Využití specifických in vitro biotestů pro identifikaci biologicky aktivních kontaminantů ve směsích

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Study of the Ecological Role of Viruses and Bacteria in Aquatic Ecosystems


Study of the Ecological Role of Viruses and Bacteria in Aquatic Ecosystems


Student: Hana Slováčková

Školitel: Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Rok: 2008

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí