RECETOX EDUCATION | Detoxikace polutantů rostlinami, vliv toxických látek na modelové organismy - využití pro fytoremediační technologieRECETOX EDUCATION | Detoxikace polutantů rostlinami, vliv toxických látek na modelové organismy - využití pro fytoremediační technologie

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Metody hodnocení distribuce organických polutantů vprostředí


Methods to evaluate the distribution of organic pollutants in the environment


Student: Alice Dvorská

Školitel: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Rok: 2008

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí