RECETOX EDUCATION | Vliv enviromentálních organických polutantů na nitrifikaci v půděRECETOX EDUCATION | Vliv enviromentálních organických polutantů na nitrifikaci v půdě

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Interaktivní softwarové nástroje pro hodnocení vlivů stresorů v monitoringu životního prostředí


Interactive software tools for the assessment of stressors effects in the environmental monitoring


Student: Petr Pavliš

Školitel: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Rok: 2008

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí