RECETOX EDUCATION | Nové chemické metody vhodné pro hodnocení biodostupnosti půdních kontaminantůRECETOX EDUCATION | Nové chemické metody vhodné pro hodnocení biodostupnosti půdních kontaminantů

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Aplikace reporter gene systému v ekotoxikologii


Application of reporter gene system in ecotoxicology


Student: Zuzana Flegrová

Školitel: RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

Rok: 2009

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí