RECETOX EDUCATION | Distribuce chirálních polutantů v prostředíRECETOX EDUCATION | Distribuce chirálních polutantů v prostředí

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Separace a stanovení polycyklických aromatických dusíkatých heterocyklů


Separation and determination of polycyclic aromatic nitrogen heterocycles


Student: Radim Švábenský

Školitel: Doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

Rok: 2009

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí