RECETOX EDUCATION | Nové progresivní metody detekce poškození buněčné DNARECETOX EDUCATION | Nové progresivní metody detekce poškození buněčné DNA

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Nové metody vzorkování a zakoncentrování hydrofóbních látek ve vodních ekosystémech


New methods of sampling and samples preconcentration of hydrophobic compounds in aquatic ecosystems


Student: Tatsiana Rusina

Školitel: Doc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Rok: 2009

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí