RECETOX EDUCATION | Fototransformace v leduRECETOX EDUCATION | Fototransformace v ledu

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Prediktivní modelování struktury biologických společenstev a environmentálních proměnných na základě referenčních dat


Predictive modelling of biological community structure and environmental variables based on referenc


Student: Klára Komprdová (Kubošová)

Školitel: Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.

Rok: 2010

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí