RECETOX EDUCATION | Monitoring ekologických valencí druhů pod vlivem stresových faktorůRECETOX EDUCATION | Monitoring ekologických valencí druhů pod vlivem stresových faktorů

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Izolace a konstrukce biokatalyzátorů pro enviromentální aplikace


Isolation and construction of biocatalysts for environmental applications


Student: Táňa Koudeláková

Školitel: Prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

Rok: 2011

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí