RECETOX EDUCATION | Endokrinní disruptory detekované in vitro systémy v různých složkách prostředíRECETOX EDUCATION | Endokrinní disruptory detekované in vitro systémy v různých složkách prostředí

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Separace a stanovení nitroderivátů toluenu


Separation and determination of nitrotoluenes


Student: Jitka Bečanová

Školitel: Doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

Rok: 2010

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí