RECETOX EDUCATION | Speciace cínu ve vzorcích životního prostředíRECETOX EDUCATION | Speciace cínu ve vzorcích životního prostředí

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Metody stanovení cyanobakteriálních toxinů


Levels and risks of important cyanobacterial toxins in the environment


Student: Lucie Bláhová

Školitel: Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Rok: 2010

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí