RECETOX EDUCATION | Biochemické mechanismy vývojové toxicity u vodních živočichůRECETOX EDUCATION | Biochemické mechanismy vývojové toxicity u vodních živočichů

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Nové mechanismy toxicity významných organických kontaminantů


New mechanisms of toxicity of important organic contaminants


Student: Martin Beníšek

Školitel: Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.

Rok: 2012

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí