RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Vývoj a charakterizace nových typů pasivních vzorkovačů pro měření kontaminace povrchových vod


Development and characterization of new passive sampling devices for persistent organic pollutants in the aquatic environment


Student: Roman Prokeš

Školitel: Ing. Branislav Vrana

Rok: 2014

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí