RECETOX EDUCATION | Využití jehličí jako pasivního vzorkovače pro sledování kvality ovzdušíRECETOX EDUCATION | Využití jehličí jako pasivního vzorkovače pro sledování kvality ovzduší

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Bioakumulace a efekty cyanotoxinů v akvatickém ekosystému


Bioaccumulation and effects of cyanotoxins in the aquatic environment


Student: Ondřej Adamovský

Školitel: Doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Rok: 2010

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí