RECETOX EDUCATION | Vlastnosti, výskyt a stanovení polybromovaných difenyletherů v prostředíRECETOX EDUCATION | Vlastnosti, výskyt a stanovení polybromovaných difenyletherů v prostředí

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Charakterizace chemického složení městského aerosolu


Characterization of chemical composition of urban aerosol


Student: Martin Vojtěšek

Školitel: Ing. Zbyněk Večeřa, CSc.

Rok: 2013

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí