RECETOX EDUCATION | Využití půdních mikroorganismů v biomonitoringu - nové poznatky a přístupyRECETOX EDUCATION | Využití půdních mikroorganismů v biomonitoringu - nové poznatky a přístupy

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Stanovení vybraných organických polutantů ve složkách životního prostředí


Determination of selected organic pollutants in components of the environment


Student: Michal Oravec

Školitel: Doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

Rok: 2010

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí