RECETOX EDUCATION | Kovy a jejich biodostupnostRECETOX EDUCATION | Kovy a jejich biodostupnost

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Metody studia distribuce a biokoncentrace POPs v terestrickém prostředí


Distribution and bioconcentration of persistent organic pollutants in terestric environment


Student: Ondřej Mikeš

Školitel: Doc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Rok: 2011

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí