RECETOX EDUCATION | Kvasinky jako modelový organismus v ekotoxikologiiRECETOX EDUCATION | Kvasinky jako modelový organismus v ekotoxikologii

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Ekotoxikologické hodnocení metod pro management projevů trofizace


Ecotoxicological assessment of methods for the management of eutrophication-associated features


Student: Daniel Jančula

Školitel: Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Rok: 2010

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí