RECETOX EDUCATION | Rovnováhy steroidů v systému sediment/voda.RECETOX EDUCATION | Rovnováhy steroidů v systému sediment/voda.

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Biochemické mechanismy toxicity cyanobakterií


Biochemical mechanisms of cyanobacterial toxicity


Student: Kateřina Nováková (Bártová)

Školitel: Doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Rok: 2012

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí