RECETOX EDUCATION | Diagnostické poměry polykondenzovaných aromatických uhlovodíků zjištěné na vzorcích z pasivního vzorkování ovzdušíRECETOX EDUCATION | Diagnostické poměry polykondenzovaných aromatických uhlovodíků zjištěné na vzorcích z pasivního vzorkování ovzduší

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Chemistry of some environmentally relevant organic compounds at the air-ice interface


Chemistry of some environmentally relevant organic compounds at the air-ice interface


Student: Debajyoti Ray

Školitel: Prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.

Rok: 2013

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí