RECETOX EDUCATION | Biosenzory pro detekci genotoxických látekRECETOX EDUCATION | Biosenzory pro detekci genotoxických látek

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Biotesty pro sledování přítomnosti hormonálně aktivních látek v povrchových a odpadních vodách


Biotests for assessment of presence of endocrine active compounds in surface and waste waters


Student: Barbora Jarošová (Jedličková)

Školitel: Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.

Rok: 2013

Obor: Ekotoxikologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí