RECETOX EDUCATION | Biotesty pro sledování přítomnosti hormonálně aktivních látek v environmentálních vzorcíchRECETOX EDUCATION | Biotesty pro sledování přítomnosti hormonálně aktivních látek v environmentálních vzorcích

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Využití modelových skupin bezobratlých pro bioindikaci antropického zatížení půdního systému

Student: Roman Vančura

Školitel: 

Rok: 1994

Obor: Jiné obory


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí