RECETOX EDUCATION | Chemické metody pro predikci biodostupnosti POPs v tuhých environmentálních matricíchRECETOX EDUCATION | Chemické metody pro predikci biodostupnosti POPs v tuhých environmentálních matricích

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Vliv znečištění ovzduší na obsahy některých cizorodých látek ve vybraných rostlinách

Student: Jiří Vrubel

Školitel: 

Rok: 1997

Obor: Jiné obory


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí