RECETOX EDUCATION | Vliv vytěžených sedimentů na nitrifikaci v půdě po aplikaci na zemědělskou půduRECETOX EDUCATION | Vliv vytěžených sedimentů na nitrifikaci v půdě po aplikaci na zemědělskou půdu

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Chemical methods for prediction of bioavailability of persistent organic pollutants in solid environ


Chemical methods for prediction of bioavailability of persistent organic pollutants in solid environ


Student: Lucie Bielská

Školitel: Doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Rok: 2013

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí