RECETOX EDUCATION | Modelování enviromentálních procesů v metodice hodnocení ekologických rizikRECETOX EDUCATION | Modelování enviromentálních procesů v metodice hodnocení ekologických rizik

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Studium vlivu persistentních organických polutantů na vegetaci

Student: Ladislav Slovák

Školitel: 

Rok: 1997

Obor: Jiné obory


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí