RECETOX EDUCATION | Biodostupnost perzistentních organických polutantů v půdách ve vztahu k půdním vlastnostem a stáří kontaminaceRECETOX EDUCATION | Biodostupnost perzistentních organických polutantů v půdách ve vztahu k půdním vlastnostem a stáří kontaminace

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Analýzy vývoje kvality vody ve vodní nádrži Kníníčky

Student: Renata Biela (Plšková)

Školitel: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Rok: 1999

Obor: Jiné obory


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí