RECETOX EDUCATION | Biotesty pro studium specifických účinků směsí polutantů v prostředíRECETOX EDUCATION | Biotesty pro studium specifických účinků směsí polutantů v prostředí

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Vliv antropogenní činnosti na chemizmus řeky Moravy (v oblasti CHKO Litovelské Pomoraví)


Influence of human activities on chemism of Morava river (in the Natural Preserve Litovelské Pomorav


Student: Petr Hekera

Školitel: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Rok: 1999

Obor: Jiné obory


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí