RECETOX EDUCATION | Moderní in vivo biotesty v ekotoxikologii kontaminovaných a odpadních vodRECETOX EDUCATION | Moderní in vivo biotesty v ekotoxikologii kontaminovaných a odpadních vod

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Ligninolytic enzymes of the white-rot fungus Phanerochaete chrysosporium and its potential to degrade polychlorinated biphenyls


Ligninolytic enzymes of the white-rot fungus Phanerochaete chrysosporium and its potential to degrad


Student: Pavel Krčmář

Školitel: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Rok: 1999

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí