RECETOX EDUCATION | Stanovení polychlorovaných bifenylů a chlorovaných pesticidů ve vzorcích vzduchu v okolí Spolany Neratovice s využitím pasivních vzorkovačůRECETOX EDUCATION | Stanovení polychlorovaných bifenylů a chlorovaných pesticidů ve vzorcích vzduchu v okolí Spolany Neratovice s využitím pasivních vzorkovačů

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Application of Gas Chromatography and Mass Spectrometry for Study of Kinetics of Dehalogenation Reactions


Application of Gas Chromatography and Mass Spectrometry for Study of Kinetics of Dehalogenation Reac


Student: Kamila Dvořáková

Školitel: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Rok: 2000

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí