RECETOX EDUCATION | Chromatografické stanovení a preparativní isolace cyanotoxinuRECETOX EDUCATION | Chromatografické stanovení a preparativní isolace cyanotoxinu

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Odpověď rostlin na expozici fluoranthenu v prostředí


Response of Plant to Fluoranthene in Environment


Student: Eva Zubrová (Kmentová)

Školitel: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Rok: 2003

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí