RECETOX EDUCATION | Úloha kyseliny arachidonové v regulaci buněčné cytokinetiky buněčné populace ovlivněné xenobiotikyRECETOX EDUCATION | Úloha kyseliny arachidonové v regulaci buněčné cytokinetiky buněčné populace ovlivněné xenobiotiky

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Research of the soil microorganisms at the biomass-, process-, and community - levels


Research of the soil microorganisms at the biomass-, process-, and community - levels


Student: Jakub Hofman

Školitel: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Rok: 2003

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí