RECETOX EDUCATION | Deregulace buněčné proliferace působením polycyklických aromatických uhlovodíků s vyšší molekulovou váhouRECETOX EDUCATION | Deregulace buněčné proliferace působením polycyklických aromatických uhlovodíků s vyšší molekulovou váhou

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Nové typy organických polutantů v životním prostředí

Student: Alena Ansorgová

Školitel: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Rok: 2003

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí