RECETOX EDUCATION | Efekty organicky bohatých kalů a sedimentů na půdní biotu v terestrických modelových ekosystémechRECETOX EDUCATION | Efekty organicky bohatých kalů a sedimentů na půdní biotu v terestrických modelových ekosystémech

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Long-range atmospheric transport pathways of persistent organic pollutants in Europe and to and from Europe


Long-range atmospheric transport pathways of persistent organic pollutants in Europe and to and from


Student: Marie Daniëlle Mulder

Školitel: Prof. Gerhard Lammel, PhD.

Rok: 2012

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí