RECETOX EDUCATION | Ekotoxicita vybraných perzistentních organických polutantů v půdách ve vztahu k jejich biodostupnostiRECETOX EDUCATION | Ekotoxicita vybraných perzistentních organických polutantů v půdách ve vztahu k jejich biodostupnosti

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Analýza vybraných pesticidů s vývojovou neurotoxicitou v lidských a živočišných vzorcích


Analysis of Selected Developmental Neurotoxic Pesticides in Human and Animal Matrices


Student: Marta Seifertová

Školitel: Ing. Anton Kočan, CSc.

Rok: 2017

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí