RECETOX EDUCATION | Ekotoxikologické hodnocení metod používaných pro omezení masového rozvoje řasRECETOX EDUCATION | Ekotoxikologické hodnocení metod používaných pro omezení masového rozvoje řas

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Analýza metabolitů toxických organických polutantů v lidských tělesných tekutinách


Analysis of toxic organic pollutants metabolites in human body fluids


Student: Eliška Čechová

Školitel: Ing. Anton Kočan, CSc.

Rok: 2017

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí