RECETOX EDUCATION | Hodnocení toxického a genotoxického potenciálu kalů z ČOVRECETOX EDUCATION | Hodnocení toxického a genotoxického potenciálu kalů z ČOV

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Perfluorované látky v matricích životního prostředí


Perfluorinated Compounds in Environmental Matrices


Student: Pavlína Karásková

Školitel: Doc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Rok: 2017

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí