RECETOX EDUCATION | Praktické využití modelování a předpovědí ekotoxicity ve vodním prostředíRECETOX EDUCATION | Praktické využití modelování a předpovědí ekotoxicity ve vodním prostředí

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Hodnocení ekotoxicity pevných matric kontaktními biotesty


Evaluation of ecotoxicity of solid matrices using contact bioassays


Student: Jana Vašíčková

Školitel: Doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Rok: 2015

Obor: Ekotoxikologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí