RECETOX EDUCATION | Retrospektivní hodnocení zdravotních rizik plynoucích z přítomnosti polutantů v ovzdušíRECETOX EDUCATION | Retrospektivní hodnocení zdravotních rizik plynoucích z přítomnosti polutantů v ovzduší

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Hodnocení kvality ovzduší s využitím borového jehličí


Air quality assessment by using pine needles


Student: Mária Chropeňová

Školitel: RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

Rok: 2017

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí