RECETOX EDUCATION | Studie ekotoxicity environmentálních vzorků kontaminovaných léčivyRECETOX EDUCATION | Studie ekotoxicity environmentálních vzorků kontaminovaných léčivy

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Studium lehkých uhlovodíků zemního plynu metodou iztopových analýz


Isotope analysis as a tool to assess the light hydrocarbon fraction of natural gas


Student: Tomáš Tomšej

Školitel: Doc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Rok: 2011

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí