RECETOX EDUCATION | Rychlé biotesty pro hodnocení toxicity vodných a suspendovaných materiálůRECETOX EDUCATION | Rychlé biotesty pro hodnocení toxicity vodných a suspendovaných materiálů

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU



Témata studentských prací

Nové mechanismy toxicity a ekotoxicity sinic a dalších agens ve vodním prostředí


New mechanisms of toxicity of cyanobacetria and other agents in the aquatic environment


Student: Eliška Sychrová

Školitel: Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.

Rok: 2017

Obor: Ekotoxikologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí