RECETOX EDUCATION | Extrakce a zkoncentrování nitroderivátů toluenu a metabolitů jejich degradace z environmentálních matricRECETOX EDUCATION | Extrakce a zkoncentrování nitroderivátů toluenu a metabolitů jejich degradace z environmentálních matric

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Fyzikální, chemické a biologické projevy hydromorfologické degradace říčních ekosystémů


Physical, chemical and biological consequences of hydromorphological degradation in stream ecosystem


Student: Matina Kalivodová

Školitel: Mgr. Karel Brabec, Ph.D.

Rok: 2012

Obor: Ekotoxikologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí