RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Studium vztahů mezi přístupovými cestami a aktivitou enzymů metodami molekulového modelování


Relationships between enzyme access pathways and catalytic activity by the methods of molecular modeling


Student: Ondřej Vávra

Školitel: Prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

Rok: 2017

Obor: Ekotoxikologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí