RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Zřízení sítě pro dlouhodobé globální monitorování organických polutantů ve vodním prostředí


Establishment of a network for long term monitoring of organic pollutants in aquatic environment on a global scale


Student: Jaromír Sobotka

Školitel: Doc. Ing. Branislav Vrana, PhD.

Rok: 2017

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí