RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Využiti pasivního vzorkování organických znečišťujících látek k hodnocení expozice ve vnitřním prostředí


Use of passive sampling of organic pollutants for the exposure assesssment in indoor environment


Student: Lenka Sedlačková

Školitel: Doc. Ing. Branislav Vrana, PhD.

Rok: 2016

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí