RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Biomonitoring organických látek v lidských tkáních metodami vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie


Human biomonitoring for organic contaminants by high resolution mass spectrometry


Student: Jiří Palát

Školitel: Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Rok: 2016

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí