RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Zdroje a distribuce perzistentních organických polutantů v ovzduší a atmosférické depozici střední Evropy


Sources and distributions of long-lived organic pollutants in air and atmospheric deposition in central Europe


Student: Barbora Nežiková

Školitel: Prof. Gerhard Lammel, PhD.

Rok: 2016

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí