RECETOX EDUCATION | Vlastnosti, výskyt a stanovení polybromovaných zpomalovačů hoření v prostředíRECETOX EDUCATION | Vlastnosti, výskyt a stanovení polybromovaných zpomalovačů hoření v prostředí

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Ekotoxikologie léčiv a směsí chemických látek významných v životním prostředí

Student: Marie Minaříková (Michelová)

Školitel: Doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Rok: 2013

Obor: Ekotoxikologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí