RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Analyses of effective spatial scales for anthropogenic activities in river basins


Analyses of effective spatial scales for anthropogenic activities in river basins


Student: Tek Jung Mahat

Školitel: Prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Rok: 2016

Obor: Ekotoxikologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí