RECETOX EDUCATION | Využití biotestů v monitoringu cytotoxických léčivRECETOX EDUCATION | Využití biotestů v monitoringu cytotoxických léčiv

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Molekulové modelování substrátové specifity enzymů


Molecular Modelling of Enzymes’ Substrate Specificity


Student: Lukáš Daniel

Školitel: Prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

Rok: 2016

Obor: Ekotoxikologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí