RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Látky narušující hormonální rovnováhu: vztah mezi jejich obsahem v produktech, emisemi, hladinami ve vnitřním prostředí a expozicí


Endocrine disrupting chemicals :Relationship between their content, in products, emissions, indoor levels and exposure


Student: Simona Jílková

Školitel: Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Rok: 2015

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí