RECETOX EDUCATION | Specifické účinky sinic a jejich složekRECETOX EDUCATION | Specifické účinky sinic a jejich složek

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Ekotoxikologické a ekologické hodnocení kontaminace ve vodním prostředí


Ecotoxicological and ecological assessment of contamination in the aquatic environment


Student: Petr Masner

Školitel: Doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Rok: 2011

Obor: Ekotoxikologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí